بررسی عوامل موثر بر وابستگی متقابل بازارهای سهام كشورهای درحال توسعه با تاكید بر نقش نفت

بررسی عوامل موثر بر وابستگی متقابل بازارهای سهام كشورهای درحال توسعه با تاكید بر نقش نفت


مقاله 13 صفحه :  با گسترش وابستگی متقابل بازارها در سال­های اخیر، نه تنها بازارهای مالی كشورهای توسعه يافته بلكه بازارهای مالی كشورهای درحال توسعه نيز به یکدیگر وابسته شده اند. اين شرايط باعث شده است تا سرمايه گذارانی كه سعی در متنوع ساختن دارايی­های خود در بازارهای سهام کشورهای دیگر دارند، به وابستگی بازارهای سهام توجه ویژه نمايند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای نفتی شامل  ایران، امارات، اندونزی، عربستان، عمان و کویت پرداخته است. در این تحقیق وابستگی بازارهای سهام به عنوان متغیر وابسته و تولید نفت، صادرات نفت و قیمت نفت در سه مدل جداگانه  در کنار متغیرهای اندازه بازار، یکپارچگی مالی، یکپارچگی اقتصادی و ظرفیت اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل در مدل حضور دارند. داده­های مورد استفاده به صورت سالیانه دردوره زمانی 2001 الی2012 می­باشند. این تحقیق با استفاده از مدل پانل جاذبه پویا به روش GMM انجام شده است. …

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *