جزوه درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی: استاد میرحیدر هاشمی

جزوه درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی: استاد میرحیدر هاشمی


فهرست مطالب :   — طبقه بندی   — مناقصه یک مرحله ای : نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی ندارد و در یک جلسه برنده مناقصه تعیین می شود مناقصه دو مرحله ای : در مرحله اول ارزیابی فنی و بازرگانی صورت می پذیرد در مرحله دوم از بین شرکت کننده های راه یافته به مرحله دوم با کمترین قیمت برنده مناقصه اعلام میگردد . ؤؤؤمعاملات — طبقه بنؤدی انواع مناقصات — کمسیون مناقصه — فرایند برگزؤاری مناقصه — روشهای انجام مناقصه — فراخوان مناقصه — اسناد مناقصه — گشایش پشنهادات — ترک تشریفات مناقصه   …

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *