پاورپوینت روشها و فنون طراحی شهری – 83 اسلاید

پاورپوینت روشها و فنون طراحی شهری – 83 اسلاید


فهرست مطالب روشها و فنون طراحی شهری فنون و تکنیک ها انواع فرآیند های طراحی شهری در دیدگاه صاحب نظران فرآیند دکارتی- استقرایی برداشت از الگوی دکارتی(خردگرایانه): ”گفتار در روش درست راه بردن عقل و طلب حقیقت در علوم ” فرآیند فرضیه آزما – قیاسی برپایه معرفت شناختی (تجربه گرایانه ): جهت حرکت از کل (فرضیه) به جزء(مسئله ) فرآیند مسئله گشا- تصمیم ساز فالودی : سه گام نخست مسئله گشایی و دو گام بعدی تصمیم گیری فرآیندطراحی شهری خلاقانه براساس فهم درونی و دانش ضمنی بویژه در مرحله فرم یابی . فرآیندطراحی شهری جامع -عقلایی همزاد پارایم برنامه ریزی جامع-عقلایی تعیین وضعیت دقیق فرم شهر در افق زمانی طرح با ارائه طرح تفصیلی فرآیندطراحی شهری راهبردی تحول طرح به برنامه تبدیل نقشه ی دقیق به اهداف و سیاست ها فرآیندطراحی شهری راهبردی فرآیندطراحی شهری ارتباطی براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس طراح بعنوان میانجی و تسهیل گر روابط میان ذیمدخلان تکنیک ها و فنون طراحی شهری فن ابزار تکنیک ((tecnique عوامل موثر برانتخاب تکنیکها و فنون انتخاب تکنیک با توجه به سه مقوله : سبک و نوع نگاه ترکیب سبک ها و شی …

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *