جزوه دستگاه های آزمایشگاه و کنترل کیفی هماتولوژی

جزوه دستگاه های آزمایشگاه و کنترل کیفی هماتولوژی دستگاه های پیشرفته آزمایشگاه میکروسکوپ طیف سنج(اسپكتروفتومتر ) منبع کووت و… آموزش تمام وسایل موجود در آزمایشگا ها و کنترل کیفی هماتولوژی به طور کامل توضیح داده شده است   … دریافت فایل

تجهیزات لازم برای راه اندازی آزمایشگاه

تجهیزات لازم برای راه اندازی آزمایشگاه تنوع و تعداد تجهیزات در آزمایشگاه خرید تجهیزات نصب و محل استقرار تجهیزات اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات کاربردی تجهیزات مستندات مربوط به تجهیزات و… … دریافت فایل

جزوه داخلی و جراحی ویژه دانشجویان علوم آزمایشگاهی

جزوه داخلی و جراحی ویژه دانشجویان علوم آزمایشگاهی جزوه کامل داخلی و جراحی ویژه طراحی شده برای دانشجویان علوم آز بیماریهای شایع سیستم خون ساز تست های تشخیصی انواع آنمی   شاخص های آزمایشگاهی بیماریهای خونریزی دهنده و.. … دریافت فایل

جزوه تخصصی فیزیوپاتولوژی ویژّه دانشجویان علوم آز و هوشبری

جزوه تخصصی فیزیوپاتولوژی ویژّه دانشجویان علوم آز و هوشبری جزوه تخصصی علوم آز و هوشبری Hemostasis Hemo/Stasis مثلث هموستاز سیستم عروقی ورگ های خونی پلاکتها و ….  پاورپوینت کامل و دقیق میباشد و در رفع نیاز کامل دانشجویان گردآوری شده است … دریافت فایل

جزوه کامل اصول ایمنی در آزمایشگاه lab safety

جزوه کامل اصول ایمنی در آزمایشگاه lab safety اصول ایمنی کامل در آزمایشگاه وسایل و تجهیزات ایمنی مورد استفاده در آزمایشگاه تجهیزات حفاظت فردی انواع آزمایشگاه ایمنی در فضای آزمایشگاه مدیریت ایمنی راههای انتقال بیماری ها برقراری تماس جنسی با فرد آلوده ۴۷۰ اسلاید تدریس … دریافت فایل

جزوه های فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

جزوه های فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی جزوه ی آموزشی فوق العاده برای دانشجویان علوم آزمایشگاه اصول فنی  نگهداری تجهیزات آزمایشگاه رفع نیاز به سایر جزوات مطالب کامل و دقیق و صریح بیان شده است  توضیحات کامل وجامع اصول نگهداری تجهیزات آزمایشگاه مناسب برای دانشجویان  مناسب برای مدرسان … دریافت فایل

جزوه فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی

جزوه فوق العاده آموزشی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی کامل و صریح مواجهه با HIV/HBV/HCV و توصیه های لازم باری پروفیلاکسی بعد از تماس پاورپوینت کامل و دقیقجزوه مناسب برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی و پزشکی   … دریافت فایل

جزوه دانشجویان علوم آزمایشگاهی کنترل کیفیت و …

جزوه دانشجویان علوم آزمایشگاهی کنترل کیفیت و … جزوه واژه های کنترل کیفیت برای علوم آزمایشگاهی تضمین کیفیت  کنترل کیفیت شاخصه های اندازه گیری کاربرد آمار در آزمایشگاه و… … دریافت فایل

ارگونومی در محیط کار و… ویژه پرستاران علوم آزمایشگاهی تمام افراد پشت میز نشین

ارگونومی در محیط کار و… ویژه پرستاران علوم آزمایشگاهی تمام افراد پشت میز نشین   ویژگی های کار در آزمایشگاه ها ریسک فاکتورهای ارگونومیک در محیط کار اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار مشکلات ارگونومیک در بین کارکنان آزمایشگاهی اصول طراحی ارگونومیک آزمایشگاه ها روشهای ارگونومیک کار در آزمایشگاه … دریافت فایل

جزوه فوق العاده آموزشی نمونه گیری وتفسیر آزمایشات و…

جزوه فوق العاده آموزشی نمونه گیری وتفسیر آزمایشات و… نمونه گیری وتفسیرآزمایشات هماتولوژی ¢ نمونه گیری استاندارد ¢ مخلوط کردن کامل خون با ضدانعقاد ¢ ارسال نمونه بدون تاخیر ¢ تهیه گستره محیطی ومطابقت دادن داده های آنالیزور با مشاهدات میکروسکپی و ….. همه چی درباره آزمایشات بالینی پاورپوینت صریح و کامل از آزمایشات بالینی …
ادامه ی نوشته جزوه فوق العاده آموزشی نمونه گیری وتفسیر آزمایشات و…