دانلود پاورپوینت پرچم داران درس 11 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت پرچم داران درس 11 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پرچم داران درس 11 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18     قسمتی از متن: درس در یک نگاه شعرهای میهنی، برای بیان حسّ …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت پرچم داران درس 11 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت قلم سحرآمیز، دو نامه درس 10 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت قلم سحرآمیز، دو نامه درس 10 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قلم سحرآمیز، دو نامه درس 10 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20     قسمتی از متن: درس در یک نگاه جنگ …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت قلم سحرآمیز، دو نامه درس 10 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت نوجوان باهوش درس 9 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت نوجوان باهوش درس 9 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نوجوان باهوش درس 9 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18     قسمتی از متن: درس در یک نگاه میرزا محمد تقی‌خان فراهانی  مشهور …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت نوجوان باهوش درس 9 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آزادگی درس 8 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آزادگی درس 8 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آزادگی درس 8 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19     قسمتی از متن: درس در یک نگاه این درس از کتاب سبحةُ الاَبرار(یکی از …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت آزادگی درس 8 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آداب نیکان درس 7 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آداب نیکان درس 7 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آداب نیکان درس 7 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24     قسمتی از متن: درس در یک نگاه محمد حبله رودی از نویسندگان …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت آداب نیکان درس 7 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی درس 6 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی درس 6 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راه نیک بختی درس 6 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17     قسمتی از متن: درس در یک نگاه این درس نوشته  …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت راه نیک بختی درس 6 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس 4 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس 4 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود  پاورپوینت سفر شکفتن درس 4 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17     قسمتی از متن: درس در یک نگاه حکیمی گفته است: (افسوس که …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس 4 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس 3 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس 3 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس 3 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23     قسمتی از متن: درس در یک نگاه معنی روان متن ای فرزند …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس 3 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس 2 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس 2 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس 2 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22     قسمتی از متن: درس در یک نگاه اگر …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس 2 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس 1 فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس 1 فارسی پایه هشتم                           عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس 1 فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22     قسمتی از متن: درس در یک نگاه پیش از این‌ها …
ادامه ی نوشته دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس 1 فارسی پایه هشتم