پاورپوینت منظرشهری(طراحی حرفه ای)رشته شهرسازی

پاورپوینت منظرشهری(طراحی حرفه ای)رشته شهرسازی به نام خدا پاورپوینت آماده منظر شهری برای رشته شهرسازی در ۱۷ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است: ۱-منظر شهری چیست؟ ۲-ادراک منظر شهری ۳-کیفیت های فضایی ۴-کیفیت عناصر ۵-شدت ۶-تنش ۷-نقش انگیری ۸-کیفیت بین عناصر ۹-کیفیت رابطه …
ادامه ی نوشته پاورپوینت منظرشهری(طراحی حرفه ای)رشته شهرسازی