تحقیق اسامی پیامبر در قرآن کریم

تحقیق اسامی پیامبر در قرآن کریم دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اسامی پیامبر در قرآن کریم بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : محمد و احمدمشهورترین نام پیامبر، محمد (ص) است. اسم شریف « محمد(ص)» در سوره های آل عمران (آیه 144)، احزاب (آیه 40)، محمد (آیه 2) و فتح بارها آمده است. نام احمد تنها یک …
ادامه ی نوشته تحقیق اسامی پیامبر در قرآن کریم