تحقیق امام خمينى و گفتمان تجدد اسلامى

تحقیق امام خمينى و گفتمان تجدد اسلامى دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، امام خمينى و گفتمان تجدد اسلامى بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : گسست از سنت اقتدار و طرحى براى تاسيس نظم جديد بر بنياد آموزه‏هاى دين، ويژگى عمده تجدد اسلامى در حوزه فكر سياسى است، و هر پژوهنده تاريخ انديشه در تمدن اسلامى، چنين …
ادامه ی نوشته تحقیق امام خمينى و گفتمان تجدد اسلامى