تحقيق در مورد حماسه حسینی بر گرفته از کتاب استاد شهید مرتضی مطهری

تحقيق در مورد حماسه حسینی بر گرفته از کتاب استاد شهید مرتضی مطهری 18 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق عوامل تحريف اين عوامل بر دو قسم است . عامل اول:  عامل عمومي است . يعني بطور كلي عواملي …
ادامه ی نوشته تحقيق در مورد حماسه حسینی بر گرفته از کتاب استاد شهید مرتضی مطهری