قرار دادن خازن در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO )

قرار دادن خازن در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO ) فایل اصلی 8 صفحه و پی دی اف و فایل ترجمه 22 صفحه به صورت ورد چکیده- نصب خازن های شنت در سیستم های توزیع مستلزم قرار دادن بهینه  و اندازه است . بیشتر …
ادامه ی نوشته قرار دادن خازن در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO )