دادخواست مطالبه وجه قرارداد مشارکت مدنی بانکی-مناسب وکلای محترم دادگستری

دادخواست مطالبه وجه قرارداد مشارکت مدنی بانکی-مناسب وکلای محترم دادگستری فرم دادخواست مذکور با دقت فراوان و صدها نمونه واقعی بدست آمده است و تجربیات متبحر ترین وکلای دادگستری در آن اعمال شده است و آرای زیادی له بانک های کشور با احتساب اصل ، سود و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده. لطفا در جهت …
ادامه ی نوشته دادخواست مطالبه وجه قرارداد مشارکت مدنی بانکی-مناسب وکلای محترم دادگستری