تحقیق اقسام صفات الهي

تحقیق اقسام صفات الهي دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اقسام صفات الهي بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : واژة اسم كاربردهاي مختلفي دارد. در گسترده‎ترين كاربرد به معني هر لفظي است كه بر معنايي دلالت مي‎كند. اسم در اين كاربرد مترادف با كلمه است، و حرف و فعل در اصطلاح علماي نحو را نيز شامل مي‎شود. …
ادامه ی نوشته تحقیق اقسام صفات الهي