تحقیق اسلام

تحقیق اسلام دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اسلام بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : اسلاماسلام دینی یکتاپرستانه و يکی از دین‌های ابراهیمی جهان است.[۱] پیرو این دین را مسلمان می‌گویند. آنها بر این باورند که خدا مستقیماً بر بسیاری از پیامبران وحی فرستاده و محمد آخرین آنها است.[۲] این دین هم اکنون از نظر تعداد رسمی …
ادامه ی نوشته تحقیق اسلام