فعالیت عملی مهارت هفتم (اینترنت ICDL) سایت عصر اندیشه کارکنان دولتی و غیر دولتی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت هفتم (اینترنت ICDL) سایت عصر اندیشه کارکنان دولتی و غیر دولتی ♦️کد دوره 92002522 #مهارت_هفتم ??? اینترنت  ( powerpoint) ♦️کد دوره 92002522 فایل فعالیت عملی مهارت هفتم در قالب ورد  فایل خام قابل ویرایش و فایل آماده که به لخواه قابل بارگزاری در سایت میباشد   و شامل  تمرینات خواسته شده  جهت …
ادامه ی نوشته فعالیت عملی مهارت هفتم (اینترنت ICDL) سایت عصر اندیشه کارکنان دولتی و غیر دولتی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت ششم (پاورپوینت ICDL) مخصوص کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت ششم (پاورپوینت ICDL) مخصوص کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی قرار دادی ♦️کد دوره 92002522 #مهارت_ششم ??? پاورپوینت  ( powerpoint) ♦️کد دوره 92002522 فایل فعالیت عملی مهارت ششم در قالب پاورپوینت فایل خام قابل ویرایش و فایل آماده که به لخواه قابل بارگزاری در سایت میباشد   و شامل  تمرینات خواسته شده  …
ادامه ی نوشته فعالیت عملی مهارت ششم (پاورپوینت ICDL) مخصوص کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت پنجم (اکسسICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی ها قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت پنجم (اکسسICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی ها قرار دادی ♦️کد دوره 92002522 #مهارت_چهارم ????اکسس ( access ) ♦️کد دوره 92002522 فایل فعالیت عملی مهارت پنجم در قالب اکسس  و شامل  تمرینات خواسته شده  جهت آپلود در سایت عصر اندیشه و دریافت نمره کار عملی آماده میباشد هرگونه سوال و …
ادامه ی نوشته فعالیت عملی مهارت پنجم (اکسسICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی ها قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت چهارم (اکسلICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت چهارم (اکسلICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی قرار دادی ♦️کد دوره 92002522 #مهارت_چهارم ????اکسل  ( excel ) ♦️کد دوره 92002522 فایل فعالیت عملی مهارت چهارم در قالب اکسل  و شامل سه شید که تمرینات خواسته شده  جهت آپلود در سایت عصر اندیشه و دریافت نمره کار عملی آماده میباشد هرگونه …
ادامه ی نوشته فعالیت عملی مهارت چهارم (اکسلICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت سوم‌ (واژه پردازICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی ها قرار دادی ♦️کد دوره 92002522

فعالیت عملی مهارت سوم‌ (واژه پردازICDL) ویژه کارکنان دولتی رسمی و غیر دولتی ها قرار دادی ♦️کد دوره 92002522 #مهارت_سوم ????واژه پردازها ( word ) ♦️کد دوره 92002522 فایل فعالیت عملی مهارت سوم در قالب ورد و PDF جهت آپلود در سایت عصر اندیشه و دریافت نمره کار عملی      تعداد صفحات 3 … دریافت فایل

دانلود تمرین مهارت اول ICDL جهت استفاده همکاران دولتی و غیر دولتی سایت عصر اندیشه کد دوره92002520

دانلود تمرین مهارت اول ICDL جهت استفاده همکاران دولتی و غیر دولتی سایت عصر اندیشه کد دوره92002520 #مهارت_اول مهارت پایه ♦️کد دوره92002522 مهارت اول را سایت عصر اندیشه آپلود کنید و نمره تمرین را کامل دریافت کنید فایل در قالب ورد و قابل ویرایش است میتوناید در صفحه اول نام و نام خانوادگی خود را …
ادامه ی نوشته دانلود تمرین مهارت اول ICDL جهت استفاده همکاران دولتی و غیر دولتی سایت عصر اندیشه کد دوره92002520

کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 1

کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 1 ارائه اختصاصي کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 5.4 در 8.6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 1

کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 2

کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 2 ارائه اختصاصي کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 8.6 در 5.4 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 2

کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 3

کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 3 ارائه اختصاصي کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 9 در 6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت آموزشگاه کامپیوتر – طرح شماره 3