پاورپوینت با موضوع تحلیل پوششی داده ها

پاورپوینت با موضوع تحلیل پوششی داده ها پاورپوینت با موضوع تحلیل پوششی داده ها و شامل سرفصل های ذیل: 79 اسلاید تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی کاربرد مدل های کارایی رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی هزینه، درآمد کاربرد کارایی هزینه، درآمد تحلیل پوششی داده …
ادامه ی نوشته پاورپوینت با موضوع تحلیل پوششی داده ها