ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثر بخشیTPM

ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثر بخشیTPM مقاله در مورد ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثر بخشی TPM چكيده TPM درگير نمودن كليه بخش هاي مرتبط با موضوع مي باشد. يكي از اهداف TPM ابتكار محوري و اساسي در اصول حداكثر نمودن اثربخشي تجهيزات مي باشد كه با كاهش …
ادامه ی نوشته ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثر بخشیTPM

یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین (ترجمه)

یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین (ترجمه) چکیده هدف: این تحقیق یک روش شناسی یکپارچه برای ارزیابی خطرات موجود در زنجیره های تامین را ارائه می دهد. روش شناسي – با توجه به اهميت مديريت ريسك در زنجيره هاي تأمين، يك مدل يكپارچه شامل تحليل حالات بالقوه خرابی (FMEA) ، فرآيند تحليل سلسله …
ادامه ی نوشته یک مدل ارزیابی ریسک برای زنجیره های تامین (ترجمه)