پرسشنامه بررسی هوش سازمانی

پرسشنامه بررسی هوش سازمانی توضیحات: پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی شامل ۴۹گویه و هدف آن بررسی هوش سازمانی کارکنان در سازمانها  می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه سازمان برای سازگار کردن بیشتر افراد با محیط از آن استفاده می کند. از طرفی هوش سازمانی یک فرایند آزمایشی و علمی است که بر موفقیت …
ادامه ی نوشته پرسشنامه بررسی هوش سازمانی

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 9 در 6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 5.4 در 8.6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 9 در 6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3

کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1

کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1 ارائه اختصاصي کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 8.4 در 4.8 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1