بسته آموزشی الکتریسیته و قانون کولن (فیزیک 3 ریاضی و تجربی – فیزیک پایه یازدهم)

بسته آموزشی الکتریسیته و قانون کولن (فیزیک 3 ریاضی و تجربی – فیزیک پایه یازدهم) جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ” الکتریسیته و قانون کولن”( فیزیک 3 ریاضی و تجربی نظام قدیم – فیزیک پایه یازدهم) در این فایل ، چند درس از دروس مبحث الکتریسیته در قالب 2 …
ادامه ی نوشته بسته آموزشی الکتریسیته و قانون کولن (فیزیک 3 ریاضی و تجربی – فیزیک پایه یازدهم)

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن)

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن) پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن) در بسته آموزشی حاضر کلیه پرسش ها و مسائل آخر فصل مبحث الکتریسیته ساکن – …
ادامه ی نوشته پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل دوم فیزیک 3 ریاضی و فصل اول فیزیک 3 تجربی (الکتریسیته ساکن)

حل المسائل فیزیک هالیدی جلد دوم (الکتریسیته و مغناطیس)

حل المسائل فیزیک هالیدی جلد دوم (الکتریسیته و مغناطیس) شامل ۱۳ فصل با عناوین زیر می باشد: قانون کولن میدان های الکتریکی قانون گاوس پتانسیل الکتریکی خازن جریان و مقاومت الکتریکی مدار ها میدان های مغناطیسی میدان های مغناطیسی ناشی از جریان ها القا و القاییدگی نوسان های الکترومغناطیسی و جریان متناوب معادله های ماکسول …
ادامه ی نوشته حل المسائل فیزیک هالیدی جلد دوم (الکتریسیته و مغناطیس)