خوش بینی و قرارداد روانی در زندگی ، کار و تلاش کارکنان IT

خوش بینی و قرارداد روانی در زندگی ، کار و تلاش کارکنان IT فایل اصلی به صورت پی دی اف 6 صفحه می باشد و فایل ترجمه در قالب ورد 13 صفحه می باشد  هدف: اولین هدف از این مطالعه پیدا کردن تفاوت بین زنان و مردان در خوش بینی، قرارداد روانی، اثربخشی زندگی کار …
ادامه ی نوشته خوش بینی و قرارداد روانی در زندگی ، کار و تلاش کارکنان IT