تحقيق در مورد ‌قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك

تحقيق در مورد ‌قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك 26 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق  ‌ ‌ماده 13 – اجراي روش آمارها 1 – هيأت طرز و شكلي را كه آمارهاي موضوع ماده …
ادامه ی نوشته تحقيق در مورد ‌قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك