گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت

گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت 18 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق    این محدوده درمنطقه کوهستانی واقع شده است بـدیـن ترتـیـب کـه حـداقـل ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 1500 مـتـر و حـداکـثـر آن 2000 متر می …
ادامه ی نوشته گزارش نهایی عملیات اکتشافی معدن کرومیت