ابزارهاي مؤثر و كارا برای مديريت منابع انساني

ابزارهاي مؤثر و كارا برای مديريت منابع انساني هدف از اين مطالعه استفاده از روش‌های كيفي است كه شايد به‌عنوان ابزاري براي مديريت منابع انساني به‌کاررفته می‌شود تا شايد شاخص‌های منابع انساني را پیش‌بینی كند و ممكن است كه به شكل مناسب، واضح و كاربرپسندانه اي ارائه‌شده و مديران از آن در تصمیم‌گیری‌های خودشان استفاده …
ادامه ی نوشته ابزارهاي مؤثر و كارا برای مديريت منابع انساني

مقدمه‌ای به حسابداري مديريتي

مقدمه‌ای به حسابداري مديريتي  اين مقاله در مورد حسابداري مديريتي است.  حسابداري مديريتي اغلب اوقات به‌عنوان مديريت حسابداري مورد اشاره قرار می‌گیرد . موسسه حسابداران مديريت ، حسابداري مديريتي را به‌عنوان نقش داخلي كار حسابداري و مالي افراد حرفه‌ای توصيف می‌کند كه سيستم هاي داخلي را طراحي ، اجرا ، و مديريت می‌کنند كه تصميمات …
ادامه ی نوشته مقدمه‌ای به حسابداري مديريتي