مهندسی جستجوی

مهندسی جستجوی در 5 سال گذشته رشد چشمگیری در کار بر روی SBSE انجام گرفته است. SBSE روشی برای مهندس­نرم افزار می باشد که از الگوریتم­های بهینه سازی مبتنی بر جستجو (SBO). برای فرموله کردن مسائل مهندسی نرم افزار (مهندسی نیازمندی­ها، طراحی، تست و …) استفاده می کند. SBSE از طریق چرخه ی زندگی  SE به مسائل …
ادامه ی نوشته مهندسی جستجوی