پاورپوینت بيماري هاي ايسكميك قلب

پاورپوینت بيماري هاي ايسكميك قلب پاورپوینت بيماري هاي ايسكميك قلب     20اسلایدهمراه باتصویر     •ايسكمي به معناي عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي اكسيژن به سلولهاي قلب •ایسکمی حالت گذرا و قابل برگشت است. •مهمترين و شايعترين علت آن آترواسكلروز •ساير علل: اسپاسم عروق کرونر،ترومبوز خود به خودی عروق کرونر(پلی سایتمی، انعقاد منتشر …
ادامه ی نوشته پاورپوینت بيماري هاي ايسكميك قلب