پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال – 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال – 46 اسلاید پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال – 46 اسلاید فهرست مطالبگروه طراحی، مساحت، موقعیتتداخل  یک پاساژ خرید قدیمی و  سوپرمارکت بررسی حجم ساختمانتصاویر داخلیویژگی های طراحینورگیری ساختمانوجود صفحات فلزیتصاویر نماهای بیرونیتصاویر ماکت مجموعهاسکیسها و ترسیمات اولیهپلانهای معماری مجموعهمقاطع طولی و عرضیمنابع و …
ادامه ی نوشته پاورپوینت بررسی تحلیل بازار سینترا Sintra – پرتقال – 46 اسلاید