پاورپوینت تئوريهاي پرستاري خانواده

پاورپوینت تئوريهاي پرستاري خانواده   پاورپوینت تئوريهاي پرستاري خانواده 32اسلاید رویکردهای پرستاری خانواده •خانواده بعنوان يك زمينه   Family as the context • خانواده به عنوان يك استرسور يا منبع حمايتي براي مددجو قرار مي گيرد. پرستار با اعضاي خانواده در ارتباط است و دردرجه اول افراد مورد توجه هستند و در درجه بعد خانواده •خانواده …
ادامه ی نوشته پاورپوینت تئوريهاي پرستاري خانواده