پاورپوینت جستجوی خصمانه فصل ششم کتاب هوش مصنوعی

پاورپوینت جستجوی خصمانه فصل ششم کتاب هوش مصنوعی پاورپوینت جستجوی خصمانه فصل ششم کتاب هوش مصنوعی   28اسلایدهمراه باتصویر   فهرست بازيها چيستند و چرا مطالعه ميشوند؟ انواع بازيها الگوريتم  minimax هرس آلفا-بتا بازيهای قطعی با اطلاعات ناقص   بازی ها چيستند و چرا مطالعه ميشوند؟ بازيها حالتی از محيطهای چند عاملي هستند هر عامل …
ادامه ی نوشته پاورپوینت جستجوی خصمانه فصل ششم کتاب هوش مصنوعی