پاورپوینت روش های تصویربرداری پزشکی از شروع تا به امروز

پاورپوینت روش های تصویربرداری پزشکی از شروع تا به امروز پاورپوینت روش های تصویربرداری پزشکی از شروع تا به امروز     32اسلایدهمراه باتصویر اشعه ایکس پروفسور و فيزيكدان آلماني ويليام كنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 در آزمايشكاه خود در ورزبورگ اشعه ایکس را كشف كرد . در 8 دسامبر ،رونتگن كشف خود را …
ادامه ی نوشته پاورپوینت روش های تصویربرداری پزشکی از شروع تا به امروز