پاورپوینت کتاب شيوه ارائه مطالب علمي سيد محمدتقي روحاني رانكوهي

پاورپوینت کتاب شيوه ارائه مطالب علمي سيد محمدتقي روحاني رانكوهي پاورپوینت کتاب شيوه ارائه مطالب علمي  سيد محمدتقي روحاني رانكوهي   317اسلاید جلسه اول: مفهوم ارائه جلسه دوم: عوامل موثر در ارائه جلسه سوم: ارائه کتبی جلسه چهارم: طرح اولیه متن اصلی جلسه پنجم: تولید متن اصلی جلسه ششم: اجزاء سه بخشی یک ارائه کتبی …
ادامه ی نوشته پاورپوینت کتاب شيوه ارائه مطالب علمي سيد محمدتقي روحاني رانكوهي