پاورپوینت عفونت های استخوان و مفاصل

پاورپوینت عفونت های استخوان و مفاصل     پاورپوینت عفونت های استخوان و مفاصل 66اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد   استومیلیت (عفونت استخوان) هماتوژن(خونزا) استومیلی ت حاد                     پست تروماتیک و جراحی استومیلیت تحت حاد استومیلیت مزمن     چرا متافیز بیشتر درگیر عفونت هماتوژن میشود؟ lفراوانی رگهای خونی این ناحیه lخون از …
ادامه ی نوشته پاورپوینت عفونت های استخوان و مفاصل