پاورپوینت لیپیدها

پاورپوینت لیپیدها   پاورپوینت لیپیدها   37اسلایدهمراه باتصویر   لیپیدها و طبقه بندی آنها لیپیدها:  دسته ای از ماکروملکول ها هستند که در حلال های آلی مانند اتر و کلروفرم حل می شوند (1لیپیدهای ساده الف: چربی ها و روغن ها (آسیل گلیسرول ها) ب: موم ها (واکس ها) 2) لیپیدهای کمپلکس الف: فسفولیپیدها ب: …
ادامه ی نوشته پاورپوینت لیپیدها