پاورپوینت هومئوستاز حرارتی در انسان

پاورپوینت هومئوستاز حرارتی در انسان   پاورپوینت هومئوستاز حرارتی در انسان   53اسلاید   •انسان موجود خونگرمی است که بیشتر تمایل به از دست دادن حرارت دارد تا جذب آن. در درجه حرارت طبیعی محیط یعنی 28 درجه سانتی گراد دمای بدن نیز در همین حد باقی می ماند. اما با افت درجه حرارت محیط …
ادامه ی نوشته پاورپوینت هومئوستاز حرارتی در انسان