پاورپوینت کوکسیدیوزپرندگان

پاورپوینت کوکسیدیوزپرندگان پاورپوینت کوکسیدیوزپرندگان     28اسلایدهمراه باتصویر   تعریف کوکسیدیوز: کوکسیدیوز پرندگان یک عامل تک یاخته ای ماکیان و بسیاری از پرندگان دیگر است که با اسهال و تورم روده مشخص می شود.   کوکسیدیوز، یکی از مهمترین بیماری های انگلی ماکیان محسوب می شود و هر ساله زیان های اقتصادی فراوانی را در …
ادامه ی نوشته پاورپوینت کوکسیدیوزپرندگان