تحقیق اعجار قران

تحقیق اعجار قران دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اعجار قران بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : كلام خدا يكى از مسائل اساسى علم كلام، فلسفه، عرفان، تفسير و علوم‏قرآن است. متكلمين از نظر حدوث و قدم و كلام لفظى و نفسى به آن‏مى‏نگرند، اما عرفا آن را بيان آنچه در دل است، خوانده‏اند; به همين جهت‏كلام …
ادامه ی نوشته تحقیق اعجار قران