تحقیق اسلام و سینما

تحقیق اسلام و سینما دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اسلام و سینما بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : اسلام و سینما هدف‌ از طرح‌ این‌ بحث‌ این‌ است‌ كه‌ ببینیم‌: ارزیابی‌ سینما در كدام‌یك‌ از حوزه‌های‌ معرفت‌ دینی‌ ممكن‌ است‌؟ برای‌ پاسخ‌دادن‌ به‌ این‌ سؤال‌، ابتدا باید به‌ برخی‌ نظرات‌ كه‌ جسته‌گریخته‌ درباره‌ی‌ سینمای‌ دینی‌ گفته‌ …
ادامه ی نوشته تحقیق اسلام و سینما