تحقیق اعتكاف

تحقیق اعتكاف دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اعتكاف بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : يكى از سنت‏هاى حسنه و مستحبات اسلامى كه پس ازپيروزى انقلاب اسلامى احياء گرديد، سنت مبارك اعتكاف است.اين سنت،در طول تاريخ اسلام و اديان آسمانى طرفداران و عاملانى داشته و در بلاد اسلامى به طور عموم و شهرهاى شيعه و مراكز حوزوى …
ادامه ی نوشته تحقیق اعتكاف