کاملترین پاورپوینت مطالعات کافه کتاب

کاملترین پاورپوینت مطالعات کافه کتاب در ایجاد کافه کتاب ، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن….   پاورپوینت مطالعات کافه کتاب بصورت …
ادامه ی نوشته کاملترین پاورپوینت مطالعات کافه کتاب

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 9 در 6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 1

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 5.4 در 8.6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 2

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3

کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3 ارائه اختصاصي کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 9 در 6 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت فروشگاه کتاب – طرح شماره 3

کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1

کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1 ارائه اختصاصي کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1 از تیم گرافیکی پوپک در اندازه 8.4 در 4.8 سانتیمتر بصورت لایه باز و قابل ویرایش در فتوشاپ ، به همراه طرح فونت های مورد استفاده هم در اختیارتان قرار میگیرد . طرح بصورت لایه به لایه …
ادامه ی نوشته کارت ویزیت لوازم التحریر – طرح شماره 1