تبادل ديتا با فرستنده و گيرنده مادون قرمز (Infrared)

تبادل ديتا با فرستنده و گيرنده مادون قرمز (Infrared)   نام پروژه:تبادل ديتا با ديودهاي فرستنده و گيرنده مادون قرمز(ir) طرز كار :اطلاعات ارسالي توسط پايه OC1A به صورت پالسهايي ارسال و در قسمت گيرنده دريافت و نتيجه نمايش داده ميشود كاربرد:ارسال و دريافت اطلاعات سنسورها از قبيل(دما-رطوبت-كانتر) به صورت بي سيم نوع ميكروكنترلرها:Atmega 8 …
ادامه ی نوشته تبادل ديتا با فرستنده و گيرنده مادون قرمز (Infrared)