پاورپوینت انفاركتوس ميوكارد

پاورپوینت انفاركتوس ميوكارد پاورپوینت انفاركتوس ميوكارد     26اسلایدهمراه باتصویر   •انسداد كامل يك از عروق كرونر بعلت يك از عوامل ثانويه •عارضه مهمي از بيماري هاي عروق كرونر است. •تنگي عروق موجب نكروز عضله •نتیجه ایسکمی طولانی مدت(بیش از 30 دقیقه)که منجر به صدمه غیر قابل برگشت میوکارد می شود •شدیدترین دردی است که …
ادامه ی نوشته پاورپوینت انفاركتوس ميوكارد