پاورپوینت سوختگی بدن

پاورپوینت سوختگی بدن پاورپوینت سوختگی بدن   67اسلایدهمراه باتصویر اپیدرم ¡ خارجی ترین لایه، سلولهای پوششی روی هم چیده شده   و زنده با تقسیم مداوم( متصل به غشاهای مخاطی و پوششی در مجاری گوش) با ضخامت متغیر. ¡ کراتین: پروتئینی نامحلول و فیبروزی، سد بیرونی پوست، دفع عوامل بیماریزا، ممانعت از اتلاف مایعات بدن ¡ …
ادامه ی نوشته پاورپوینت سوختگی بدن