پاورپوینت گردش خون Circulation

پاورپوینت گردش خون Circulation   پاورپوینت گردش خون Circulation   51اسلایدهمراه باتصویر گردش خون: •گردش خون سیستمیک (گردش  خ ون بزرگتر یا گردش خون محیطی) •گردش خون ریوی     بخش های عملکردی گردش خون: •شریان ها •شریانچه ها •م ویرگ ها •وریدچه ها • سطوح مقطع عرضی:   •سرعت متوسط جریان خون در آئورت …
ادامه ی نوشته پاورپوینت گردش خون Circulation