پاورپوینت بیماریهای گوش

پاورپوینت بیماریهای گوش پاورپوینت بیماریهای گوش   84اسلایدهمراه باتصویر   گوش سه بخش دارد: گوش خارجی گوش میانی گوش داخلی   گوش خارجی: žشامل لاله و مجرای گوش که در انتهای مجرا، پرده صماخ قرار دارد. žمجرای گوش : ¡دارای انحنا بوده ¡شکل منظمی ندارد ¡طول آن حدود 2/5 سانتی متر و قطر ان در حدود 8 میلی …
ادامه ی نوشته پاورپوینت بیماریهای گوش